कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

नगरपालिकाको भवन । नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय ।