कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

आ.व.२०७४/०७५ को चौथो नगर परिषदबाट पारित निर्णयहरु