कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

कावसोति नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा आदरणीय कृष्ण प्रसाद लम्साल