कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

नगर प्रमुख चन्द्र कुमारी पुन