कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूलार्इ प्रमाण पत्र वितरण तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रमका केही झलकहरू....