कावासोती नगरपालिका
काे वेभसार्इटमा यहाँलार्इ स्वागत छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायाेजनकाे लागि खाता खाेल्ने सम्बन्धी सूचना ।।