तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
59% (41 votes)
ठीकै
23% (16 votes)
नराम्रो
17% (12 votes)
Total votes: 69