FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
60% (54 votes)
ठीकै
23% (21 votes)
नराम्रो
17% (15 votes)
Total votes: 90