FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
54% (62 votes)
ठीकै
30% (34 votes)
नराम्रो
17% (19 votes)
Total votes: 115