FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (162 votes)
ठीकै
28% (95 votes)
नराम्रो
24% (81 votes)
Total votes: 338