FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (386 votes)
ठीकै
27% (219 votes)
नराम्रो
25% (202 votes)
Total votes: 807