FAQs Complain Problems

मिति २०७६/११/२२ गते यस कावासोती नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रोशन ज्ञवाली, शाखा अधिकृत श्री होमनाथ काफ्ले यस न.पा. बाट सरुवा भएसंगै कावासोती नगरपालिकाबाट बिदाई हुनुभएको छ । बिदाईको केही तस्विरहरु